Granit

Granit je učestao i veoma raširen tip kiselih intruzivnih magmatskih stena. Obično su srednje do krupno kristalasti, a mogu biti ružičasti do tamnosivi, što zavisi od nihovog hemijskog i mineralnog sastava.

Obično se pojavljuje u obliku batolita, koji rade čitave kontinente. Ponekad ga možemo naći u cirkularnim depresijama okruženim lancem brežuljaka formiranim metamorfnom aureolom- hornfelsom, koji nastaje na kontaktu vruceg.