Travertin

Travertin je vrsta sedimentnog kamena sastavljenog od kalcijum karbonata. Izgleda kao sedra, ali je manje porozan. Travertin se pronalazi u trakama, a najčešće se može naći u izvorima tople vode i rijekama.

Većina ovih stena potiče iz kvartara, ali danas se uglavnom dobija za građevinski materijal u Italiji, gdje je posebno rasprostranjen u Toskani i Tivoliju, gdje se iskopava u Tiberovim vodopadima još od antičkih vremena. Odavde dolazi ime stene, koja je u antici bila poznata kao lapis tiburtinus( kamen iz Tibera ).